Opleidingsschool

 

Wij zijn sinds 8 juli 2013 een gecertificeerde opleidingsschool die aan het kwaliteitsmerk van een opleidingsschool voldoet. Wij zijn een opleidingschool voor zowel Saxion Hogeschool Deventer als het Graafschapcollege.

Om het vak van leerkracht goed onder de knie te krijgen is het belangrijk de theorie en de praktijk goed met elkaar te verbinden. Dat begint al bij de opleiding tot leerkracht en daar werken wij als school graag aan mee. Dat betekent dat onze toekomstige collega’s (studenten) één of twee dagen in de week mee werken aan ons onderwijs. Gedurende die twee dagen leiden wij hen op in de praktijk. 

Dit betekent dat u op sommige dagen een wat groter team aantreft. In de groepen werkt een student samen met de leerkracht. Daardoor zijn er meer handen in de klas en leert de student de fijne kneepjes van het vak. 

Om deze vorm van samen opleiden goed uit te voeren is het personeel van de school opgeleid om de rol van mentor vorm te geven. Tevens is een van de leerkrachten schoolopleider. Deze schoolopleider coördineert alles wat er bij het opleiden komt kijken. 

Ieder jaar staan we stil bij de kwaliteit van onze rol als opleidingsschool en bepalen we hoe dit zich verder kan ontwikkelen.


Mevrouw Heidi Berendsen is de Opleider in de school.