Groep 2

In de kleutergroepen, groep 1 en groep 2, worden de kinderen voorbereid op het taal- en rekenonderwijs in groep 3.
Wij gaan ervan uit dat kleuters vooral spelenderwijs leren. We werken daarom aan de hand van thema’s. De thema's halen we onder andere uit de methode Schatkist. Enkele voorbeelden van thema’s zijn: de seizoenen, feesten zoals Sinterklaas en kerst, kinderboekenweek enzovoort.
Aan de hand van de thema’s worden er verschillende soorten activiteiten uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan taal- en rekenactiviteiten, muziek, bewegingsspellen. Ook worden waar mogelijk de hoeken aangepast in het thema. 
Op het digikeuzebord kunnen de kinderen aangeven welke activiteit zij gaan doen. De kinderen leren zelfstandig keuzes te maken en opdrachten uit te voeren. 
Verder vinden we bewegen erg belangrijk. De kleuters spelen elke dag buiten of er wordt gegymd.