Pestprotocol

Pesten wordt bij ons op school niet getolereerd!!!
Daarom hanteren wij een pestprotocol dat door medezeggenschapsraad, directie en personeel van onze school is opgesteld

Voor het bekijken naar het pestprotocol kunt u klikken op de onderstaande link

Pestprotocol