Groep 7

Wanneer je in groep 7 zit weet je, ik ben er bijna! Nog één jaar veel nieuwe en soms ook moeilijke dingen leren. Bij rekenen worden de getallen groter, krijg je meer verhoudingen, breuken en procenten en bestaat een som uit steeds meer stappen. Bij spelling worden de woorden langer en leer je naast de gewone woorden ook hoe je werkwoorden goed spelt. We oefenen alvast met het plannen en organiseren van je (huis)werk met behulp van een agenda. We verwachten van je dat je veel dingen zelfstandig op kan lossen, maar stimuleren ook het samenwerken, omdat je samen vaak nog meer weet en kan. Ook kijken we wat handige manieren zijn om op school en thuis te leren.

Aan het einde van het schooljaar krijg je een voorlopig advies voor welk niveau van de middelbare school volgens ons het beste bij je past.