Dit doen wij

Op school bieden we, naast de reguliere vakken, ook sociale weerbaarheidstrainingen Rots en Water aan.
In deze lessen leren de kinderen eigen grenzen aangeven, zelfstandige beslissingen kunnen nemen en een eigen weg te gaan.

Vanaf groep 1 bieden we de kinderen Engels aan, hiermee willen we de kinderen voorbereiden op een samenleving waarin het beheersen van de Engelse taal bijna niet meer weg te denken is.

In de klassen werken de kinderen zowel met Tablets/Chromebooks als met werkboeken. Dit is een bewuste keuze van onze school. Zo leren we de kinderen digitale vaardigheden aan maar is het werken in het boek net zo belangrijk.

Binnen IKC Op d’n Esch is expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.
Eenmaal in de week komen leerlingen die extra verrijking van de lesstof nodig heb bij elkaar in de Eschgroep.

Ons plein is zo ingericht dat kinderen kunnen spelen, maar ook kunnen leren op het plein. De inrichting is natuurlijk waardoor het er het hele jaar door van alles valt te ontdekken op het plein.