Klachtenregeling

Vertrouwenspersoon Op d’n Esch

Mijn naam is Marloes Meerdink en ik werk op maandag, dinsdag en woensdag als leerkracht van groep 6.
Daarnaast heb ik op donderdagochtend nog een aantal ambulante taken, waaronder de taak van intern vertrouwenspersoon.

Aan het begin van ieder schooljaar loop ik even binnen bij de groepen 5 t/m 8 om te vertellen over mijn rol als vertrouwenspersoon en wat ik voor de kinderen kan betekenen. Natuurlijk ben ik er niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders van onze school. Op het moment dat er iets aan de hand is binnen school en u kunt of wilt er niet over praten met de groepsleerkracht kunt u contact opnemen met mij.

Ik ben op school het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen op school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. U kunt mij om hulp vragen als u een informele klacht heeft en deze met school wilt oplossen. Ik wijs hierin de weg en kan adviseren.

Ik hoop uiteraard dat eventuele klachten tijdig worden gemeld om te voorkomen dat een situatie escaleert. Alle meldingen/klachten zullen serieus en vertrouwelijk worden behandeld. Ik ben te bereiken via email: m.meerdink@oponoa.nl of u kunt me op school even aanspreken.

Indien u meer informatie wilt over de klachtenregeling van onze school, kunt u ook de website van OPONOA (https://www.oponoa.nl/voor-ouders/regeling )raadplegen. Daar vindt u de klachtenregeling die geldt voor alle scholen van OPONOA.

Wanneer u van mening mocht zijn dat uw klacht niet op schoolniveau kan worden afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de externe vertrouwenspersoon; Mevrouw Y. Kamsma. Haar contactgegevens zijn te vinden in de klachtenregeling van OPONOA.

https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/algemene-verordening-gegevensbescherming-voor-op-de-website.pdf

https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/ouderbrief-privacy.pdf

https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/privacyverklaring-avg-oponoaa.pdf