Groep 4

Het is hard werken in groep 4. De basis die in groep 3 is gelegd, wordt met sprongen uitgebreid. Het lezen zal aan het eind van groep 4 vlot gaan. In groep 4 worden met schrijven alle hoofdletters aangeboden. Met spelling gaan de kinderen samengestelde woorden leren schrijven.

Met rekenen wordt er tot 100 gerekend en worden de tafels aangeleerd. We werken vanaf dit schooljaar met een nieuwe methode: Getal en ruimte junior. Met lezen vindt de overgang plaats van het aanvankelijk naar het voortgezet technisch lezen. Het leestempo gaat een steeds belangrijker rol spelen. We beginnen dit jaar weer met het duolezen en maken gebruik van de methode, Estafette lezen. Met het lezen vergroot je ook je woordenschat, hetgeen van belang is voor begrijpend lezen. Vanaf januari beginnen we met de methode Nieuwbegrip

Het is belangrijk om thuis het lezen goed te stimuleren. Ook af en toe samen lezen werkt bevorderend en zo hoor je ook meteen de vorderingen die je kind maakt. Laat je kind dus zoveel mogelijk ‘leeskilometers’ maken.