Groep 8

Welkom in groep 8! 
In het lokaal boven zitten de oudste (en de wijste) kinderen van de school..
Groep 8 dus!

In groep 8 zijn we veel bezig om de leerstof van voorgaande schooljaren te herhalen. De leerlingen worden steeds zelfstandiger en voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor het eigen leerproces. We besteden aandacht aan het plannen en organiseren van het eigen (huis)werk. Dit doen we om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de middelbare school. We maken steeds vaker gebruik van digitale middelen om onze lessen vorm te geven.  

In dit schooljaar zoeken leerlingen, ouders en leerkracht samen naar de beste plek in het vervolgonderwijs. Best spannend dus!  

En aan het einde van het schooljaar ronden we de basisschool periode af met een fantastisch schoolkamp en maken we een afscheidsfilm.