Ouderraad

Wie zitten er in de O.R.?

De ouderraad van “Op d’n Esch” bestaat uit een groep van negen mensen, die zich voor de school en de kinderen extra wil inzetten. Zij kunnen worden gekozen, als zij zich hebben opgegeven als nieuw lid. Ook bij de ouderraad is er een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
 

Samenstelling ouderraad
                          
Voorzitter: Jolien Kremer
Penningmeester: Marlie Cerneus Hoffman
Leden: Martijn Boeijink                                           
            Janneke Scholten
            Marloes van Nistelrooij 
            Ronnie ter Haar                 
            Tamara Koopman
Namens het personeel zitten Henk Klein Bruinink en Tamara Jurrisen in de O.R

Wat doet de O.R.?
- ze onderhoudt contacten met de ouders van de kinderen, met de MR en met het team,
- ze beheert de ouderbijdrage en legt daarvoor schriftelijk verantwoording af,
- ze denkt mee met de organisatie van de school,
- ze regelt in overleg met het team de inkoop voor alle festiviteiten,
- ze helpt mee met het regelen van allerlei feesten,
- ze helpt mee met het regelen van schoolreisjes en schoolkampen,
- ze verzorgen de consumpties tijdens de avondvierdaagse,
- ze verrichten verder allerlei voorkomende werkzaamheden, indien
   nodig.      

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is € 55,00 per leerling per schooljaar. Start uw zoon/dochter pas na 1 januari dan bedraagt de ouderbijdrage slechts de helft . (€ 27,50)
Van de ouderbijdrage worden o.a. de feestelijke jaaropening, de sinterklaasviering, kerst-/paasfeest en carnaval, de schoolreizen/kampen en de laatste schooldag betaald.
Wij gaan vanaf dit schooljaar als ouderraad werken met een nieuw programma genaamd WIS Collect voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. U krijgt als ouder een email met daarin de mogelijkheid om via iDEAL (via uw telefoon, tablet of PC) de ouderbijdrage te betalen. U kunt zelf aangeven wanneer u deze betaalt en u kunt ook eventueel in termijnen betalen.
Mocht u  vragen hebben dan kunt u mij altijd mailen via email: 

Contact:
or@opdnesch.nl