Engels

 Onderbouw

Algemene informatie
In de groepen instroom t/m 4 leren de kinderen Engels op een speelse en creatieve manier. Het belangrijkste is dat ze Engels leuk (gaan) vinden. De kinderen krijgen een ruim aanbod aan Engels in de vorm van rijmpjes, liedjes en spelletjes. Op deze manier wordt de basis gelegd voor luistervaardigheid. Vanuit deze basis komen de kinderen vanzelf tot spreken: eerst losse woordjes (groep instroom 1, 2) en later (groep 3, 4) ook korte zinnetjes.
Er wordt gebruik gemaakt van de digitale methode Groove me .
 
Bovenbouw

In de bovenbouw werken we één uur in de week aan Engels. We maken gebruik van de digitale methode Groove me, waarin onder andere de onderwerpen school, dieren, het lichaam en het huis aanbod komen. In de bovenbouw wordt er net zoals in de onderbouw veel aandacht besteed aan de spreekvaardigheid, maar wordt er ook een begin gemaakt met de schrijf- en leesvaardigheid. Er wordt van de leerlingen in de bovenbouw verwacht dat ze met volledige zinnen in het Engels kunnen spreken en dat ze daarnaast de basiswoordjes kunnen schrijven en korte eenvoudige teksten kunnen lezen. Tevens geldt in de bovenbouw het motto: English is fun!

 

Wie en wat is EarlyBird?

EarlyBird is in 2003 ontstaan uit een initiatief van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) om jonge kinderen Engels te leren. Toen startte een pilot voor de ontwikkeling van ‘meer, beter en vroeger Engels’ in het basisonderwijs. In de loop der jaren is de EarlyBird-methodiek door ervaring en wetenschappelijk onderzoek steeds verder uitgewerkt. EarlyBird is gegroeid van begeleiders van deze pilot naar een landelijk opererend kenniscentrum. Voor meer informatie kunt u kijken op www.earlybirdie.nl


EarlyBird en basisschool Op d`n Esch.

Op d'n Esch is in schooljaar 2009-2010 gestart met het aanbieden van Engels in alle groepen. Hier boven is te lezen hoe we Engels aanbieden in de onder- en bovenbouw.