Agenda

Ok dag groepen instroom t/m groep 4 vrij

oudergesprekken

25-6-2018 t/m 29-6-2018

nieuwsbrief juli

doordraaimiddag

schoonmaakavond

afscheid groep 8

feestelijke jaarafsluiting

Ok dag groepen instroom t/m 7 vrij

zomervakantie

van 16-7-2018 t/m 26-8-2018