Verkeersouder

Wat is een verkeersouder.

Verkeersouders werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen. Ook zorgen ze mede voor goed verkeersonderwijs en veilige schoolroutes.

Het begrip Verkeersouder is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland en de vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs, LOBO (Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag), OUDERS & COO (Vereniging voor ouders, Christelijk Onderwijs en Opvoeding), NKO (Nederlandse Katholieke Oudervereniging) en VOO (Vereniging voor Openbaar Onderwijs). Verkeersouders werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen en worden aangesteld via de basisschool. Momenteel zijn er ruim 1900 verkeersouders aangesteld. Zie voor informatie ook www.veiligverkeernederland.nl .

Het primaire doel van de verkeersouder is verkeersveiligheid onder de aandacht brengen en meehelpen om oplossingen te zoeken voor verkeersonveilige situaties. Mogelijkheden om deze doelen te bereiken zijn:
* Informatie verstrekken aan ouders, kinderen en de school

* Betrekken van ouders bij de verbetering van de verkeersveiligheid van hun

   kinderen.
* Activiteiten organiseren
* Contacten onderhouden met de gemeente, politie, V.V.N., basisschool,

   buurtbewoners en ouders
* Het signaleren van knelpunten en werken aan een oplossing
* Opzetten of bewaken van verkeersonderwijs op de school.

De verkeersouders van Op d'n Esch.
Inge Krabben is onze verkeersouder, zou u haar willen helpen geef u dan op bij meneer Henk.
 

Leerzame website

Via de volgende link kom je op een leuke leerzame website

Verkeer online leren

Er staan hele leuke opdrachten bij. Enkele leuke opdrachten zijn:

-  oefenen voor het verkeersexamen
-  Quiz - hoe goed ben jij in het verkeer?
-  Test jezelf - veilig verkeer Nederland