Overblijf

Voor de leerlingen die in de middagpauze niet naar huis kunnen of willen, bestaat de mogelijkheid om op school of aan "de Beukenlaan" over te blijven.
Kleuters die overblijven worden door een van de overblijfouders om 11.55 uur uit hun klas opgehaald en om 13.05 uur daar weer afgeleverd.
De kinderen dienen zelf hun eten mee te brengen. (GEEN SNOEP) De coördinator en overblijfouders zorgen voor thee en toezicht.

Bij slecht weer spelen de kinderen na het eten binnen: spelletjes, boeken, kleur- en tekenmateriaal en ander speelgoed is aanwezig in de overblijfruimte.

Bij goed weer gaan de kinderen naar buiten: daarvoor is apart TSO-speelmateriaal.

Via de mail ontvangt u tweemaandelijks een factuur met daarbij een Ideal-link om de betaling te kunnen voldoen.

Mocht u alvast een kijkje willen nemen, bezoek dan de website www.mijntso.nl

https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/mijn-tso.docx

https://cdn1.opdnesch.nl/uploads/Editor/handleiding-ouders-mijntso.docx