Notulen leerlingenraad


 
Agenda leerlingenraadsvergadering

Datum:           08-03-2019
Leiding:         Meneer Patrick
Notulist:         Meneer Patrick

 

 1. Opening – 9:40 uur Beukenlaan

 

 1. Notulen vorige vergadering

 2. Punten vanuit de leerlingen

 • Punten vanuit de school:

Afval scheiden.

Pleinspel.

Foamballen.

Ontwerp en aanpak schoolplein.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting 10:45 uur

 

Leerlingenraad schooljaar 2018-2019

 • Groep 5:  Toon Wittebroek (Juf Tamara)
 • Groep 6a: Juno Hartemink (Juf Fiona)
 • Groep 6b:    Britt Krabben (Juf Femke en Juf Marloes)
 • Groep 7:       Ollie Drostenborg (Juf Joyce en Juf Bianca)
 • Groep 8a:  Ella Wetzels (Juf Ellen en Juf Lianne)
 • Groep 8b: Mies Wittebroek (Meneer Patrick en juf Heidi)
 • Onder leiding van Meneer Patrick Michorius.

Verwachtingen:
In het algemeen hopen we dat we met zijn allen een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze schooltijd. Verbeteringen aanbrengen en praten over dingen.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen praten en denken mee over schoolse activiteiten, zijn hierin betrokken.
 • Ze zijn in de raad op een democratische manier aan het overleggen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De leerlingen voelen zich gehoord.

Opzet van de vergaderingen:
- Elke twee maanden gaan we in de Beukenlaan vergaderen en bespreken we de punten die de leerlingen aandragen en de punten die school nog kan inbrengen. 
- De leden gaan na de vergadering in hun groep kort vertellen waar we het over hebben gehad. 
- Punten vanuit de leerlingenraad worden meegenomen naar de teamvergaderingen.
- Leerkrachten krijgen een verslag van de leerlingenraadsvergadering.
- De kinderen in de groep kunnen in de leerlingenraaddoos vragen, suggesties, tips kwijt en deze worden in de volgende leerlingenraad ook weer meegenomen.

 

 

 

 

Notulen 08-03-2019

Welkom allemaal! Iedereen is aanwezig.

Notulen vorige vergadering doorgenomen.

Agendapunten:

 • Afval scheiden, aandachtspunten. Groencontainer Beukenlaan regelen. Elke zak levert €5,00 op voor speelmateriaal. Maak je klas enthousiast om goed te scheiden.
 • Ontwerp plein en ideeën voor het plein. Plattegrond regelen. Leden van de leerlingenraad moeten actiever worden. We zoeken kinderen die een PowerPoint of Prezi willen maken. Meer groen op het plein! i.p.v. tegels

groen.

 • Punten leerlingen:
 • Toon: schommel 2x, meer spullen om mee te spelen, goal 2x, boomhut, speeltoestel, leuke boeken, klimrek, meer ballen,
 • Britt: meer voetballen 2x, meer springtouwen 2x, speeltoestel/glijbaan, ijsjes op warme dagen, samen leukere dingen doen met groep 6b, schommels (2x), meer zandbakspullen, meer gym.
 • Juno: /,
 • Ollie: EHBO lessen voor kinderen, rubbertjes voor op de deuren bij de w.c. Geld voor leerspelletjes om te werken in leerteams bijv. voor rekenen dat je een quiz kunt doen.
 • Ella: er is een meisje dat voelt zich gepest en we willen dit graag bespreekbaar maken.
 • Mies: “Kahoot” is heel leuk met rekenen. Dit is een soort quiz die je kunt maken. In de groep van Toon doen ze dit nog. Mies zegt, dit is een leuke manier van leren.
 • Afspraak: Alle lln raadsleden gaan in de groep aan de slag met het schoolplein. Ideeën verzamelen en de volgende vergadering gaan wij een presentatie maken.
 • Juf Aurora is de vertrouwenspersoon van de school d.w.z. wanneer je een probleem hebt, dan kun je dit met haar bespreken. Juf Aurora maakt binnenkort een rondje langs de groepen.

Bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng! N.B. Volgende vergadering is weer aan de Meidoornstraat, aanvang rond 10:30 uur. We gaan dan de plein ideeën uitwerken die uit de groepen komen.

                       

 
Agenda leerlingenraadsvergadering

Datum:           14-12-2018
Leiding:         Meneer Patrick
Notulist:         Meneer Patrick

 

 1. Opening – 8.35 uur Meidoornstraat

 

 1. Notulen vorige vergadering

 2. Punten vanuit de leerlingen

 • Punten vanuit de school:

Afval scheiden.

Pleinspel.

Foamballen.

Ontwerp en aanpak schoolplein.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting 9.35 uur

 

Leerlingenraad schooljaar 2018-2019

 • Groep 5:  Toon Wittebroek (Juf Tamara)
 • Groep 6a: Juno Hartemink (Juf Fiona)
 • Groep 6b:    Britt Krabben (Juf Femke en Juf Marloes)
 • Groep 7:       Ollie Drostenborg (Juf Joyce en Juf Bianca)
 • Groep 8a:  Ella Wetzels (Juf Ellen en Juf Lianne)
 • Groep 8b: Mies Wittebroek (Meneer Patrick en juf Heidi)
 • Onder leiding van Meneer Patrick Michorius.

Verwachtingen:
In het algemeen hopen we dat we met zijn allen een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze schooltijd. Verbeteringen aanbrengen en praten over dingen.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen praten en denken mee over schoolse activiteiten, zijn hierin betrokken.
 • Ze zijn in de raad op een democratische manier aan het overleggen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De leerlingen voelen zich gehoord.

Opzet van de vergaderingen:
- Elke twee maanden gaan we in de Beukenlaan vergaderen en bespreken we de punten die de leerlingen aandragen en de punten die school nog kan inbrengen. 
- De leden gaan na de vergadering in hun groep kort vertellen waar we het over hebben gehad. 
- Punten vanuit de leerlingenraad worden meegenomen naar de teamvergaderingen.
- Leerkrachten krijgen een verslag van de leerlingenraadsvergadering.
- De kinderen in de groep kunnen in de leerlingenraaddoos vragen, suggesties, tips kwijt en deze worden in de volgende leerlingenraad ook weer meegenomen.
- Korte vergadering, i.v.m. extra lessen.

Notulen: 14-12-2018

 • Elke vertegenwoordiger van de groepen zorgt voor een ideeën bus in zijn/haar groep.

 

 • Iedereen schrijft een eigen stukje en stelt zich kort voor. De leerkrachten sturen dit naar meneer Patrick. Meneer Patrick zorgt ervoor dat dit samen met een foto op de site komt.

 

 • Wanneer en waar gaan we vergaderen? In principe op vrijdagochtend. Op verschillende locaties en tijden i.v.m. de gymlessen op vrijdag.

 

 • Pleinkanjers/Pleinspel: Hoe gaat het? Aan de Beukenlaan loopt het goed. Soms op vrijdag is er weinig deelname. Op het hoofdgebouw gaat het erg goed. Er doen veel kinderen mee. Belangrijk is dat de pleinkanjers wel de leiding nemen. Het is op dit moment erg veel trefbal!

 

 • Materiaal: Is er nog wat nodig? Meneer Patrick heeft extra basketballen en voetballen van de SFB gekregen. Juf Femke krijgt deze materialen.

 

 • Idee uit groep 7: Afval scheiden. Meneer Patrick bekijkt wat er zo al is. Dit deelt hij met de lln raad.

 

 • Rondvraag: Groep 7 geeft nog aan of er nieuwe trefballen/ foam ballen kunnen komen. Niet zo’n zware bal.

 

 • Er komen vaak ballen op het dak aan de Beukenlaan. Zou er een vast moment kunnen komen dat ze er worden afgehaald?

Bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng!

 

 

 

Notulen 14-12-2018

Welkom allemaal.

Notulen vorige vergadering doorgenomen.

Ideeën bus: Groep 5: Geregeld, groep 6A, Juno voor elkaar. Groep 6b, Britt Nog niet voor elkaar, regelt meneer Patrick, Ollie, voor elkaar, Ella, regelt meneer Patrick, Mies, geregeld. 2 Dozen voor lln. raad als ideeën bus.

Voorstellen is geregeld.

Volgende vergadering Beukenlaan. Na de gymles van groep 6. Pakweg 9:30 uur

Bestelling pleinmateriaal is de deur uit. Ballen komen eraan. Kan de free-player naar de Meidoornstraat?

Afval scheiden: paar opties. De lln hebben gekozen. Meneer Patrick kijkt of het geld beschikbaar is en of het allemaal haalbaar is. Ook overlegt hij met juf Sandra.

Ideeën/agendapunten uit de groepen:

Alleen Ollie heeft ideeën bij zich.

Groep 7: Kunnen er EHBO lessen gegeven worden vanaf groep 5?

Groep 7: Deurremmer/rubbertje zodat de deur niet zo hard knalt.

Pleinspel: Beukenlaan: Loopt goed er wordt veel hockey gespeeld.

Meidoornstraat: Meestal gaat het wel goed. Sommige kinderen luisteren niet goed, houden zich niet aan de regels. De pleinkanjers mogen best optreden. Te vaak waarschuwen, leerkracht inschakelen en betreffende lln. Naar binnen sturen.

Plein: Maak de groep actief en enthousiast voor het plein. We zoeken kinderen die iets willen presenteren. Meneer Patrick regelt de plattegrond.

Rondvraag: Groep 5:  Toon wil graag een klimboom.

Groep 6A: / Groep 6B: /

Groep 7: Moestuin.

Groep 8A: / Groep 8B: /

Bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng! N.B. Volgende vergadering is aan de Beukenlaan, aanvang rond 9:30 uur.

 

 

                       

 
Agenda leerlingenraadsvergadering

Datum:           21-09-2018
Leiding:         Meneer Patrick
Notulist:         Meneer Patrick

 

 1. Opening – 10.35 uur

 

 1. Notulen vorige vergadering

 2. Punten vanuit de leerlingen

 • Punten vanuit de school:
  Kinderboekenweek: opvoering toneelstuk.

Pleinspel.

Afval scheiden.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting 11:15 uur

 

Leerlingenraad schooljaar 2018-2019

 • Groep 5:  Toon Wittebroek (Juf Tamara)
 • Groep 6a: Juno Hartemink (Juf Fiona)
 • Groep 6b:    Britt Krabben (Juf Femke en Juf Marloes)
 • Groep 7:       Ollie Drostenborg (Juf Joyce en Juf Bianca)
 • Groep 8a:  Ella Wetzels (Juf Ellen en Juf Lianne)
 • Groep 8b: Mies Wittebroek (Meneer Patrick en juf Heidi)
 • Onder leiding van Meneer Patrick Michorius.

Verwachtingen:
In het algemeen hopen we dat we met zijn allen een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze schooltijd. Verbeteringen aanbrengen en praten over dingen.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen praten en denken mee over schoolse activiteiten, zijn hierin betrokken.
 • Ze zijn in de raad op een democratische manier aan het overleggen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De leerlingen voelen zich gehoord.

Opzet van de vergaderingen:
- Elke twee maanden gaan we in de Beukenlaan vergaderen en bespreken we de punten die de leerlingen aandragen en de punten die school nog kan inbrengen. 
- De leden gaan na de vergadering in hun groep kort vertellen waar we het over hebben gehad. 
- Punten vanuit de leerlingenraad worden meegenomen naar de teamvergaderingen.
- Leerkrachten krijgen een verslag van de leerlingenraadsvergadering.
- De kinderen in de groep kunnen in de leerlingenraaddoos vragen, suggesties, tips kwijt en deze worden in de volgende leerlingenraad ook weer meegenomen.
- Korte vergadering, i.v.m. extra lessen.

Notulen: 21-09-2018

 • Elke vertegenwoordiger van de groepen zorgt voor een ideeën bus in zijn/haar groep.

 

 • Iedereen schrijft een eigen stukje en stelt zich kort voor. De leerkrachten sturen dit naar meneer Patrick. Meneer Patrick zorgt ervoor dat dit samen met een foto op de site komt.

 

 • Wanneer en waar gaan we vergaderen? In principe op vrijdagochtend. Op verschillende locaties en tijden i.v.m. de gymlessen op vrijdag.

 

 • Pleinkanjers/Pleinspel: Hoe gaat het? Aan de Beukenlaan loopt het goed. Soms op vrijdag is er weinig deelname. Op het hoofdgebouw gaat het erg goed. Er doen veel kinderen mee. Belangrijk is dat de pleinkanjers wel de leiding nemen. Het is op dit moment erg veel trefbal!

 

 • Materiaal: Is er nog wat nodig? Meneer Patrick heeft extra basketballen en voetballen van de SFB gekregen. Juf Femke krijgt deze materialen.

 

 • Idee uit groep 7: Afval scheiden. Meneer Patrick bekijkt wat er zo al is. Dit deelt hij met de lln raad.

 

 • Kinderboekenweek: Thema vriendschap. Voor de opening gaan we een toneelstuk spelen.

 

 • Rondvraag: Groep 7 geeft nog aan of er nieuwe trefballen/ foam ballen kunnen komen. Niet zo’n zware bal.

 

 • Er komen vaak ballen op het dak aan de Beukenlaan. Zou er een vast moment kunnen komen dat ze er worden afgehaald?

Bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng!