Notulen leerlingenraad

    Leerlingenraad schooljaar 2017-2018

 

26 april 2018 om 14.15 uur

 

Voorzitter:    juf  Wendy 

Notulist:    juf   Wendy 

Aanwezig:

 

 • Groep 5A:       Chris Nijhuis
 • Groep 5B:       Colin Pit
 • Groep 6:         Guusje Kamps
 • Groep 7A:       Jord Florijn
 • Groep 7B:       Guus Drostenborg
 • Groep 8:         Alyssa Heuvelink

 

 • Welkom

Juf Wendy heet iedereen van harte welkom.

 

 • Verslag van de vorige vergadering (20 maart 2018)

Is besproken en goedgekeurd

 

 • Punten vanuit de leerlingen

Chris gr 5: Aanvulling op het slijm maken uit het vorig overleg: kinderen kunnen misschien ook zelf spullen meenemen.

 

Jord gr 7: Veel pleinideeen;          draaiende schijf

                                                           Struiken

                                                           Grasveld verbeteren

                                                           Vogelsnest schommel

                                                           Lang springtouw

                                                           Survivaltouw

                                                           Moestuin

                                                           Klimwand

             Materialenhok opruimen

TSO ouders vragen om eerlijker te reageren minder verschil tussen jong en oud. De kinderen van de Beukenlaan vinden de mix niet fijn. Ze zitten minder vaak bij hun vriendjes. Er mag wel wat meer thee geschonken worden.

 

Alyssa gr 8 weinig kapstokken en bakken een dj bij het eindfeest en graag bakjes zodat potloden en stiften gescheiden kunnen worden.

 

Guusje gr 6 Een EHBO cursus voor leerkrachten en kinderen. Voor leerkrachten is er ieder jaar al een cursus.

 

Er is dit jaar op de Beukenlaan nog geen brandoefening gedaan. Aan de Meidoornstraat????

 

 • Punten vanuit school

 

 • Evaluatie Koningsspelen wat was er leuk, wat kon er beter.

Was erg leuk wel warm. Spijkerpoepen was lastig

 • Geen huiswerk na de vakantie klopt dat in alle groepen?

Ja klopt pas op woensdag

 • Wie denken er mee bij Op d’n Esch?

 

Directie: (meneer Izaks en juf Wendy )

Zorg: Aurora Hormes

Team: alle leerkrachten en ondersteunende leerkrachten (bijv. juf Lianne, juf Ellen, juf Ali)

Ondersteunde mensen: Meneer Arie, juf Evelien, juf Sandra, juf Jenny,….)

Medezeggenschapsraad: 3 ouders en 3 leerkrachten

Ouderraad: 6 ouders en 2 leerkrachten.

Leerlingenraad: 6 leerlingen uit de groepen 5 t.m 8

 

 • Pensioen meneer Arie op 25 mei

Ga samen met je klas en je juf of meester iets leuks bedenken

 

 

 • Afsluiting:

Juf Wendy bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

We slepen de freeplayer mee naar de Meidoornstraat

 

 • Volgende overleg: staat gepland op woensdag 13 juni om 11.00 uur

    

20 maart 2018 om 11.30 uur 

Voorzitter:      Wendy Meijer

Notulist:         Wendy Meijer

Aanwezig:

            Groep 5 A:       Chris Nijhuis

 • Groep 5B:       Colin Pit       
 • Groep 7A:       Jord Florijn   
 • Groep 8: Alyssa Heuvelink

 Afwezig;

Guusje (gym)

Guus (ziek)

Welkom

Juf Wendy heet iedereen van harte welkom en geeft aan het jammer te vinden dat ze het vorige overleg heeft moeten verplaatsen.

Guus is ziek en Guusje is naar de gym. Uit groep 6 zijn geen ingebrachte punten.

 • Verslag van de vorige vergadering (24-1-2018)
 • Wordt kort besproken en goedgekeurd.
 • Punten vanuit de leerlingen

Idee voor de crea middag slijm maken.

Nieuwe regel betreffende huiswerk na de vakantie. Dit is niet meer op de eerste dag na de vakantie zodat je ook echt vakantie hebt.

 

 • Punten vanuit school
 • Wandelen voor water groepen 7 en 8 op 21 maart 2018
 • Streetwise op 26 maart

Er zal een verkeersdag zijn voor ale kinderen van Op d'n esch. De leerlingen van de leerlingenraad van de Beukenlaan verspreiden de brieven naar de buurtbewoners

 • Paasfeest op 29 maart
 • Koningsspelen op 20 april

Ideeën (deze kunnen aangeleverd worden bij juf Ellen of juf Moniek)

Spelletjescircuit op het plein

Toernooi voetbal, hockey

 • Tevredenheidsonderzoeken in maart
 • Afsluiting:

Juf Wendy bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid

Volgende overleg: staat gepland op maandag 23 april om 11.00

 

24 januari 2018 om 11.30 uur

 

Voorzitter:      Wendy Meijer

Notulist:         Wendy Meijer

Aanwezig:

 

 • Groep 5B:       Colin Pit
 • Groep 6: Guusje Kamps
 • Groep 7A:       Jord Florijn
 • Groep 7B: Guus Drostenborg
 • Groep 8: Alyssa Heuvelink

 

Afwezig; Chris hij is ziek

 

 

 • Welkom

Juf Wendy heet iedereen van harte welkom.

 

 • Verslag van de vorige vergadering (6-12-17)

 

 • Terugblik bezoek burgemeester (Guusje)

Was leuk we gingen buiten naar het veld en later naar het plein. We moeten gaan overleggen met de buren wat we willen en wat kan.

 • Bezems zijn besteld en in groep 5 ook al geleverd.

Alleen de groepen die een slechte bezem hebben krijgen een nieuwe.

 

 

 

 • Punten vanuit de leerlingen
 • Freeplayer weer terug naar het hoofdgebouw. Colin en Guusje gaan dit meedelen aan de leerlingen van de Beukenlaan. Alyssa overlegt met meneer Patrick wanneer hij de freeplayer weer ophaalt.
 • Wens voor ballen (voetballen, volleyballen, basketballen), stoepkrijt en wat tennisrackets en paardenteugels. Juf Wendy gaat dit proberen te regelen. Er moet wel zuinig worden omgesprongen met de spullen want er is geen geld voor iedere dag/week nieuwe spullen
 • Wens voor meer koptelefoons (stilte) en duidelijke afspraken hierover. Eens waren er 5 koptelefoons per groep waar zijn die dan nu. Als een leerling iedere keer een koptelefoon nodig heeft is het handig dat deze afspraak bij iedereen duidelijk is.
 • Bij jaarbestelling liever de gele potloden bestellen dan de rode. De rode breken veel sneller.
 • Wc afspraken wat verruimen. Dit doen we alleen als het nodig is.
 • Luchtverfrissers op het toilet. Juf Wendy vraagt meneer Arie en juf Evelien om te kijken hoe het met de verstuivers staat.
 • Punten vanuit school
 • Voorbereidingen carnaval

Graag de mogelijkheid om de hele dag verkleed op school te zijn. OB ’s morgens feest BB in de middag. Onderzoeken of er nog een gezamenlijk moment kan komen.

Ideeën voor het middagprogramma; Een soort Op d’n Esch gots talent/playbackshow. Wel graag per gebouw anders wordt het te druk en te veel. Overige ideeën bespreken in je klas en met je juf/meester.

 

Besproken is dat er dit jaar op de vrijdagochtend ook een tent bij de Plus wordt geplaatst. Dit is nieuw we weten niet precies hoe dit zal gaan en maken ons wat zorgen over het overzicht. Is dat er wel voldoende?  Sommige andere scholen gaan wel we gaan navragen hoe dit bevallen is en sluiten dan misschien volgend jaar aan. Dit jaar dus niet.

 

 • Wandelen voor water groepen 7 en 8 op 21 maart 2018

Juf Wendy legt uit dat dit een sponsor activiteit is voor de groepen 7 en 8 en dat zij op 21 maart 6 km gaan wandelen met 6 liter water op hun rug. Hiermee gaan ze geld ophalen voor mensen in Afrika die altijd ver moeten wandelen om bij drinkwater te kunnen komen. Geld om die situatie te verbeteren is hard nodig vandaar dat de groepen 7 en 8 hiervoor sponsoren gaan zoeken en deelnemen aan de wandeltocht op 21 maart.

 

 • Afsluiting:

 

 • Volgende overleg: staat gepland op donderdag 8 maart om 11.00 uur

 

6 december 2017.

 

Leerlingenraad:

 • Groep 5A:       Chris Nijhuis
 • Groep 5B:       Colin Pit
 • Groep 6: Guusje Kamps
 • Groep 7A:       Jord Florijn
 • Groep 7B: Guus Drostenborg
 • Groep 8: Alyssa Heuvelink

 

 • Namens de school: juf Wendy Meijer

 

Agenda/ verslag van de vergadering

 • verwachtingen:

In het algemeen hopen we dat we met zijn allen een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze schooltijd. Verbeteringen aanbrengen en praten over dingen.


Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen praten en denken mee over schoolse activiteiten, zijn hierin betrokken
 • Ze zijn in de raad op een democratische manier aan het overleggen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De leerlingen voelen zich gehoord.

 

 • Opzet van de vergaderingen:

-elke maand gaan we aan de Beukenlaan of op het hoofdgebouw vergaderen en bespreken we de punten die de leden aandragen en de punten die school nog kan inbrengen.

 

-de leden gaan na de vergadering in hun groep kort vertellen waar we het over hebben gehad.

 

-Punten vanuit de leerlingenraad worden meegenomen naar de teamvergaderingen

 

-leerkrachten krijgen een verslag van de leerlingenraadsvergadering

-de kinderen in de groep kunnen in de leerlingenraaddoos vragen, suggesties, tips kwijt en deze worden in de volgende leerlingenraad ook weer meegenomen.

 

 

 

 • Onderwerpen/bespreekpunten:
 1. Ideeën bus/leerlingenraad doos uit de klassen bespreken:

Jord:

Wiebelend duik rek door spel lay-out. Dit spel niet meer spelen dus.

Meer buitenlessen. Juf Wendy en de andere meesters en juffen houden de mogelijkheden in de gaten.

Meer crea gemixt met de groepen 7 en 8. Leerlingenraad leden vragen dit  aan de betrokken leerkrachten.

 

Positieve punten bij Op d’n Esch vinden in 7A wij Het beweegwijs en het plein,we vinden de verdeling van de leerlingen erg fijn en er is een hele goede overgang naar de nieuwe groep. Er wordt heel fijn en goed lesgegeven.

 

Colin:

We zouden wel een nieuwe glijbaan willen.

Er zijn veel lekke ballen op beide locaties. De ballen die het Sterrenpalet leent worden niet altijd terug gegeven. Leerlingen en leerkrachten maken hierover betere afspraken.

 

Alyssa:

Buitenhok opnieuw indelen zodat het overzichtelijker wordt. Afstemmen met meneer Patrick.

Plein ideeën: klimwand, verstopplekken, ooievaarsnest schommel, stelten, moestuin (of gebruik maken van de jeugdtuin) rackets/tennisballen, zitstenen, kunstgrasveld

Materiaal uitwisselen met Beukenlaan (free player deze wordt te weinig gebruikt)

De hockeyknotsen zijn kapot

Graag wat haakjes in de klas (lastig omdat er weinig muren zijn en veel bewegende wand)

 

Chris:

Veel bladeren op het plein. Kinderen ruimen dit zelf op, fijn hoor.

De boom is niet overal veilig. Via de andere kant opstappen helpt

Geen wilde spelletjes op het plein. Afspreken

Meer samen spelen. Afspreken

 

Guusje

Iedere klas een stofzuiger. De stofzuiger is helaas alleen voor de schoonmaakster. Juf Wendy zal wel betere bezems regelen als dit nodig mocht zijn.

Aanscherpen van de regel leestijd=leestijd. Dan mag er dus niet gespeeld worden want dat verstoord het lezen.

Jeugdtuin zou leuk zijn.

 

Guus

Nog geen punten door de groep ingebracht omdat er nog geen doos is. Hier wordt aan gewerkt.

 

 1. Voorstellen leden van de leerlingenraad op de website.

Stukjes op de website plaatsen. Leerkrachten en juf Ali

 1. Evaluatie sint

Was heeeel erg gezellig. Volgend jaar vragen of de chauffeur iets verder door wil rijden. Dan kunnen de kinderen die wat verderop in de straat staan het ook zien. Nu stond de huifkar ervoor.

 1. Kerst

De lijsten worden morgen opgehangen. De oudere kinderen overleggen thuis en geven het aan juf/meester door

 1. Bezoek burgemeester en wethouder op 11 januari om 15.30 uur (Plein/veld)

Misschien kunnen er wat kinderen van de leerlingenraad aanwezig zijn die middag?

 

 • Afsluiting:

De thee kopjes worden opgeruimd de vergadering wordt afgerond. Bedankt voor jullie inbreng.

 

 • Volgende overleg: staat gepland op woensdag 24 januari om 11.30 uur

 

 

Actiepunten:

 

 • Chris 5A en Guus 7B zorgen dat er een leerlingenraad box in hun klas komt.
 • Samen crea oppakken met de groepen 7 en 8 door leerlingen en leerkrachten.
 • Afspraken maken met Sterrenpalet over lenen ballen
 • Bezems worden geregeld door juf Wendy
 • Pleingedrag bespreken in iedere klas geen wilde spelletjes meer samen spelen.
 • Leestijd=leestijd
 • Kersthapjes doorgeven aan
 • Bezoek van de burgemeester op 11 januari om 15.30 uur. Wie van de leerlingenraad kan/wil aanwezig zijn.