Ook vissen vraagt kennis !!! (groep 7)

 Visvereniging 't Voorntje heeft 13 juni een theorieles over vissen verzorgd en 's middags een praktijkles. Het was een zeer geslaagde dag.

https://photos.app.goo.gl/wLgF89uBLtHLkxQH9